Azure Network Security Group’ların PowerShell ile Yönetilmesi

Azure Network Security Group’ların PowerShell ile Yönetilmesi, Öncelikle PowerShell ile Azure RM Account’ımıza Login olup çalışacağımız Subscription seçiyoruz. Login-AzureRMAccount Select-AzurermSubscription -SubscriptionId “XXXXXXX-1354886-123459876” # Değişkenler: $RGname= “RG_EmreMartin” $Nsgname= “TestNSG” $Location= “WestEurope” # Network Security Group Oluşturma New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupNAme $RGName -Location $Location Read more