Azure Active Directory Application Proxy Nedir ?

Günümüz teknolojisinde, şirket içerisinde kullanılan kurumsal uygulamaların herhangi bir yerden, herhangi bir cihazdan erişilebiliyor olması  son kullanıcılar için mutlu edici bir hizmet olsada biz IT ‘ciler arka planda her zaman güvenlik, yönetim, maaliyet vs. gibi etkenleri göz önünde bulundurmak zorundayız. Read more

Managed Disk Kullanan Virtual Machine’lerin Region’lar Arası Taşınması

Çeşitli sebeblerden dolayı Managed Disk kullanan Azure VM’lerinizi region’lar arası taşımak isteyebilirsiniz. Azure Managed Disk’ler Azure IaaS VM’nin disk yönetimini, VM diskleriyle ilişkili depolama hesaplarını yöneterek basitleştirir, ancak bu durum, farklı region’larda managed diskler oluşturmak için depolama hesaplarında VHD dosyalarının Read more

Exchange Online Dinamic Distribition Group Üyelerinin Listelenmesi

Exchange Online üzerinde oluşturmuş olduğunuz dinamic distribition grup üyelerini listemelek için; 1.Exchange Online Servislerine Powerhsell ile bağlanıyoruz:

2.Sonrasında aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz

Komut çıktısında aşağıdaki gibi group membership’leri görüntülüyebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle. List Members of Exhange Online Distribution Groups

Azure Network Security Group’ların PowerShell ile Yönetilmesi

Azure Network Security Group’ların PowerShell ile Yönetilmesi, Öncelikle PowerShell ile Azure RM Account’ımıza Login olup çalışacağımız Subscription seçiyoruz. Login-AzureRMAccount Select-AzurermSubscription -SubscriptionId “XXXXXXX-1354886-123459876” # Değişkenler: $RGname= “RG_EmreMartin” $Nsgname= “TestNSG” $Location= “WestEurope” # Network Security Group Oluşturma New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupNAme $RGName -Location $Location Read more

Azure Storage Blob : Soft Delete Nedir ?

Azure Storage “Soft Delete”  silinmiş blob data’larınızın belirlemiş olduğunuz retention süresi boyunca recover edebilmenize olanak sağlayan bir özelliktir. Soft Delete özelliği tüm Azure region’larında kullanılabilir durumdadır.Varsayılan olarak storage account oluştururken bu özellik pasif durumdadır ve istenildiğinde mevcut storage account’lar içinde Read more

Azure Network Watcher nedir ?

Azure Network Watcher nedir ?  Microsoft’un yeni duyurmuş olduğu bir özellik olup azure alt yapınızda meydana gelebilecek network problemlerinde sorun çözme anında nokta atışı yapmanızı sağlıyor. Şuan için sadece;  US West Central, US North Central, ve US West regionlarında kullanılabilir Read more

AD RMS Server Aktivasyonu & AD RMS Server Bootstrapping

Active Direcotry Right Magement Servisini kullanmaya karar verdiğiniz zaman ilk olarak server manager üzerinden “Active Direcotry Right Management Service” rolünü kurmanız ve kurulum sihirbazını takip ederek server’inizi bu servis için hazır hale getirmeniz gerekmektedir. Bu işleme kısaca “Server bootstrapping” adı verilmektedir. Read more